Muzika kao lek

Kada bismo rekli da muzika može biti terapeutska, lekovita, blagotvorna za vaše zdravlje, naravno, usledilo bi odmah pitanje:  Kako?

Još od vremena Pitagore (VI vek p.n.e.) veliki značaj se pridavao zvuku, harmoniji i frekvenciji u sazvučju sa prirodom. Naime, polazilo se uvek od toga da priroda savršeno rezonira kako sa svemirom, tako i sa čovekovim organizmom – a da su sva tri bazirani na proporciji zlatnog preseka (fi). Tada se koristila Pitagorejska lestvica naštimovana na 432 Hz.

Dakle, muzika ovako naštimovana je blagodvorna, takoreći, nosi isceljujuću energiju, budi kreativnu životnu energiju i snagu, a samim tim podiže nam čitav organizam na višu vibraciju, rekli bismo, priključuje nas na životvornu, blagodarnu frekvenciju Univerzuma. Kao što vidimo, na mikroplanu ona nam pospešuje zdravlje (prožimajući svaku ćeliju u našem organizmu), dok na makroplanu to se najbolje uočava na međuljudskim odnosima, i uopšte, u prirodnim tokovima. Ključ nije samo u vrsti melodije, već u njenoj moćnoj frekvenciji.

Ipak, kroz istoriju se stalno menjao kamerton (osnovni ton za podešavanje muzičkih instrumenata), mada se nisu znali matematički izračunati kao danas. Ali, vremenom sa povezivanjem tržišta, razmenom kultura i muzike, krenulo se u njihovu standardizaciju. Tako je za klasičnu muziku usvojen standard štimovanja orkestra po tonu A = 432Hz ili A=433Hz. U ovom modalitetu je svirana muzika Baha, Betovena, Mozarta. Tako je i naučno dokazano, na primer, da su prve tri minute kompozicije Betovenova Simfonije br. 7 (II stav), idealna frekvencija za nas. Naime, ona je savršena da nam podigne vibraciju, pomogne pri iscelenju, opraštanju, pronalaženju unutrašnjeg mira.

https://www.youtube.com/watch?v=9AjFN4uD3h4

Od 1953. godine odlučeno je da se ton A naštimuje na 440Hz (Hz = oscilacija u sekundi), jer se na osnovu tog tona vrši štimovanje svih instrumenata. Ovo je bila odluka po međunarodnom ISO standardu. Kada bismo ovako sagledali celokupnu muziku, došli bismo do zaključka da je od 1953. godine preko ovakvog menjanja frekvencije napravljen prekid sa prirodom tj. kosmosom – na ovakav način došlo je do “raštimavanja” ljudskog tela i uma. Ipak, do promene štimunga dolazi čak ranije u Nemačkoj. Nemačka već 1939. godine uvodi novi štim – kako vidimo tik pred Drugi svetski rat. Verovatno, ni malo slučajno, s obzirom da znamo šta je usledilo narednih godina i kakve je velike razorne moći poprimio Drugi svetski rat (kao stravična epizoda u celokupnoj ljudskoj istoriji). Međutim, 2013. godine (takođe u Nemačkoj) na jednom simpozijumu pokrenuta je inicijativa za vraćanje štima na 432Hz, ali kako već i vidimo, do potpune realizacije nije došlo ni danas.

Naučno je otkriveno i dokazano da muzika deluje na vodu, formirajući joj tako savršeno i jedinstveno oblikovane kristale. Japanski naučnik Masaru Emoto otkrio je da voda pamti tj. svaki zvuk oblikuje njene krisale na svojevrstan način. Eksperiment je vršio na pozitivim, ali i na negativnim melodijama i rečima. Na slici se jasno može videti kako lepo i kompaktno izgledaju kristali vode kojoj je svirala npr. Bahova muzika, molitva ili reči su govorene ljubav, nada, anđeo; a nasuprot tome, kako deluje destruktivno na molekule vode npr. hevi metal muzika ili reči kao što su smrt, Hitler, sotona itd. Takođe, mnoge religije u svojim napevima koriste tonove na 432Hz. Čak je i tibetanska zvučna činija naštimovana na ovu prirodnu vibracijsku frekvenciju; kao i mnogi drugi drevni instrumenti. Zanimljiv je i podatak da je Stradivarijeva violina najprecizniji instrument napravljen ljudskom rukom; pogađate, i ona je naštimovana na 432Hz.

Dakle, na ovaj način je dokazano da muzika može biti terapeutska, jer kako već znamo, čovekov organizam sačinava 70% vode.

Zbog ovakvih dobrobiti muzike, u nekim bolnicama npr. u Engleskoj, već je uvedeno slušanje muzike za brži oporavak pacijenata.

Zato budimo pametni u odabiru misli i podižimo vibraciju što više i češće nekom dobrom muzikom. Na kanalu Youtube može se naći dosta muzike koja je već prebačena na 432Hz.

***

I na kraju, zaključujemo, muzika nam moze pomoći kod jačanja imuniteta, uklanjanju bola, smanjuje stres, poboljšava raspoloženje, koncetraciju, kreativnost, i uopšte čovekovu inteligenciju; a kod biljaka je dokazano da pomaže pri bržem i boljem rastu.

Poznati su rekli:

Nikola Tesla: “Ako želite da razumete Univerzum, razmišljajte o energiji, frekvenciji i vibraciji.” I zaista, mi smo vibracijska bića, a ono što doživljavamo i mislimo, to nam pristiže u život.

Albert Anštajn: “Sve je energija i ona je sve što postoji. Pogodi frekvenciju stvarnosti kakvu želiš i ne možeš ništa drugo nego dobiti tu stvarnost. Ne može biti nikako drugačije. Ovo nije filozofija. Ovo je fizika.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*